COVER_2
Фиксна каматна стапка од 4% за првите 10 години
Каматна стапка по овој период 5,2% + 6 месечен ЕУРИБОР, или минимум 5,5%
Максимален рок на кредитот до 20 години
0% провизија при
исплата
20% сопствено учество во инвестицијата
Овие услови важат за сите заинтересирани лица со минимум месечни примања од 30.000 ден.

КРЕДИТОТ СЕ ОДОБРУВА ЗА:

АПЛИЦИРАЈТЕ ТУКА И ОЧЕКУВАЈТЕ ГО НАШИОТ ПОВИК!

KУПУВАЊЕ СТАН/ КУЌА

РЕФИНАНСИРАЊЕ НА ВЕЌЕ
ПОСТОЕЧКИ КРЕДИТ ВО ДРУГА БАНКА
DOZNAJ_POVEKJE_1DOZNAJ_POVEKJE_HOVER